Hippo Amicus - FundacjaInformujemy, iż w roku 2015 i 2016 realizujemy program pn. „Wielospecjalistyczna funkcjonalna rehabilitacja dzieci i młodzieży”.

Projekt realizowany jest w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) finansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W ramach projektu przewidujemy wykonanie zabiegów, wykorzystując do tego następujące metody:

  • Terapia równowagi z zastosowaniem sprzętów równoważnych
  • Hipoterapia neurofizjologiczna
  • Terapia z wykorzystaniem ortezy dynamicznej Dunag 02
  • Terapia metodą Kinesiology Taping
  • Terapia neurorozwojowa metodą NDT-Bobath
  • Terapia neurofizjologiczna metodą PNF

Terapia odbywa się w miejscowości: Bukowina 28a, 55-095 Mirków.

Programem objętych będzie łącznie 60 dzieci w różnymi schorzeniami z województwa Dolnośląskiego.
Archiwum. Rok 2014


Informujemy, iż w obecnym roku realizujemy program pn. „Wielospecjalistyczna funkcjonalna rehabilitacja dzieci i młodzieży”.

   Zapraszamy do zapisywania się na listę chętnych na darmową rehabilitację. W ramach projektu przewidujemy wykonanie ok. 20 godzin zabiegów u każdego beneficjenta, wykorzystując do tego następujące metody:
   Terapia odbywać się będzie w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie pod Wrocławiem (www.hipoterapia.pl)

   Projekt realizowany jest w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Programem objętych będzie łącznie 52 dzieci w różnymi schorzeniami z województwa Dolnośląskiego.
Archiwum 2013


W chwili obecnej Fundacja realizuje projekt dotyczący rehabilitacji dzieci w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2013 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji(…). finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programem objętych jest łącznie 42 dwoje dzieci w różnymi schorzeniami przede wszystkim z Wrocławia i jego bliskich okolic, choć są pacjenci dojeżdżający do nas z dalszych miejsc, np. z Legnicy. W chwili obecnej korzystając z okresu wakacyjnego prowadzimy zajęcia od poniedziałku do soboty praktycznie od rana do wieczora.Zapraszamy do zapisywania się na listę chętnych na darmową rehabilitację.


  W związku ze staraniami prowadzonymi przez Fundację o uzyskanie dotacji na rehabilitację poszukujemy ok. 50 dzieci z powiatu wrocławskiego i okolicznych z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach projektu przewidujemy wykonanie ok. 25 zabiegów u każdego beneficjenta, wykorzystując do tego następujące metody:

- hipoterapia,
- metoda NDT-Bobath
- metoda PNF,
- kinesiology taping,
- kombinezon Dunag.


W przypadku uzyskania dofinansowania terapia odbywać się będzie w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie pod Wrocławiem (www.hipoterapia.pl)

Ostateczna kwalifikacja beneficjentów odbędzie się po formalnym zatwierdzeniu dofinansowania. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Więcej informacji udziela Artur Sobieski pod nr tel. 501 599 829.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie [doc] lub [pdf].Fundacja „Hippo Amicus” jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Refunduje koszty min. zabiegów hipoterapii, terapii neurorozwojowej NDT-Bobath, dynamicznej ortezy Dunag (kombinezon).

Fundacja, korzystając z faktu współpracy z Wydziałem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wykonuje bezpłatne badania dzieci w zakresie postawy ciała-fotogrametrii komputerowej, równowagi-stabilometryczne, stóp-podoskopowe, zakresów ruchomości w stawach-goniometryczne, mięśni-emg płytkowe (powierzchniowe, nieinwazyjne).

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, min.: dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Retta, Fundacji „Lepsze Dni” wykonała konsultacje stanu funkcjonalnego dziewczynek z Zespołem Retta i udzieliła wskazówek terapeutycznych rodzicom w celu poprawy funkcjonowania dzieci. Zorganizowała także badania fotogrametrii komputerowej, które ułatwiły dobór odpowiednich elementów terapii.

Są to jedynie niektóre nasze zrealizowane projekty. Ciągle pracujemy nad kolejnymi, tak, aby z uzyskiwanych środków pomocowych mogło korzystać jak najwięcej osób.